Małgorzata Kabas

Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (licencja nr 198 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre). Certyfikowana terapeutka EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – certyfikat terapeuty EMDR Europa i Univeristy of Birmingham.
 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z neuropsychologii klinicznej i wspierania rozwoju osobowości. W trakcie studiów doktoranckich z zakresu stresu pourazowego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, gdzie uczy studentów diagnozy psychologicznej w ramach Klinicznego Studium Przypadku. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz liczne warsztaty z zakresu terapii schematu przeznaczonej dla pacjentów z zaburzeniami osobowości (m.in. terapia schematu dla pacjentów cierpiących na zaburzenie osobowości z pogranicza, terapia schematu dla pacjentów z wiązki C zaburzeń osobowości, terapia schematu dla grup, The Chairwork/Schema Therapy Treatment Project). 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalach na oddziałach: psychiatrycznym, neurologicznym oraz opieki paliatywnej, a także w poradni leczenia uzależnień, przychodni zdrowia oraz organizacjach pozarządowych. Prowadziła również warsztaty wspierające rozwój osobisty, warsztaty umiejętności wychowawczych oraz grupy wsparcia. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego na Żoliborzu oraz prowadzi własną praktykę.  

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.
 

ZAKRES KONSULTACJI

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym, schematu, EMDR oraz z elementami terapii uważności. Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, depresją, lękiem uogólnionym, lękiem panicznym, fobią społeczną, fobią specyficzną, zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym (nerwica natręctw), PTSD (zespół stresu pourazowego). Prowadzi terapię również wśród osób z rozpoznaniem schizofrenii lub po przebytym epizodzie psychotycznym. Zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości (ze szczególnym uwzględnieniem osobowości typu borderline, unikającej, obsesyjno–kompulsywnej, narcystycznej). 

W naszym Centrum Terapii w Warszawie zajmuje się również diagnozą psychologiczną osób dorosłych.

 

Jędrzej Kosewski

Jędrzej Kosewski

Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta schematu.
 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalności terapia rodzin i małżeństw. Ukończył szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center.
Posiada certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 201) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz certyfikat terapeuty i superwizora terapii schematu wydany przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu (ISST).
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie kliniczne w terapii problemów z lękiem, złością i depresją zdobył na oddziale nerwic oraz w praktyce prywatnej. Uczestniczył też w stażu szkoleniowym w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii, poświęconym różnym formom pracy terapeutycznej z młodzieżą. 
 

ZAKRES KONSULTACJI

Prowadzi terapię osób z zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, lęk społeczny, lęk paniczny z agorafobią, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk o zdrowie, zaburzenia po stresie traumatycznym), stanami depresyjnymi i problemami w relacjach. Szczególny obszar zainteresowań stanowią problemy ze złością, niska samoocena i zaburzenie po stresie traumatycznym (głównie w kontekście pracy z funkcjonariuszami policji i służby więziennej). Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. 

Renata Wrzosek

Renata Wrzosek

Psycholog, psychoterapeuta
 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka psychologii WSFiZ w Warszawie ze specjalizacją Psychologia Zdrowia i Psychoterapia. Ukończyła 4 – letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie rekomendowanej przez PTP.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale klinicznym Psychiatrycznym i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu PETRA, w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”, na Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego na Żoliborzu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie Intra.

 

ZAKRES KONSULTACJI

Pracuje w nurcie integracyjnej terapii doświadczeniowej, której osią jest psychoterapia humanistyczna, podkreślająca podmiotowość i indywidualność człowieka. Praktykę swą opiera głównie na Terapii Gestalt i Terapii Skoncentrowanej na Emocjach L.Greenberga. W swojej pracy wykorzystuje również elementy podejścia Behawioralno – Poznawczego oraz Psychodynamicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Pomaga osobom:

  • cierpiącym z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości;
  • doświdczającym silnego stresu, kryzysu osobistego lub zawodowego;
  • mającym trudności w relacjach z innymi,
  • pragnącym podnieść jakość swego życia.

Swoją pracę poddaje supervizji.

Iza Faryna

Iza Faryna

Psycholog, psychoterapeuta
 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz psychoterapeuta. Uzyskała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej i osobowości. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wiedzę i doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, na  Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic, Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym oraz w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”. Przez kilka lat prowadziła również grupę terapeutyczną oraz warsztaty z dziećmi i rodzinami w Stowarzyszeniu OPTA, a także grupy wsparcia, warsztaty oraz indywidualną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i Domów Dziecka w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Obecnie zajmuje się terapią, pomocą psychologiczną oraz diagnozą dzieci, młodzieży i rodziny w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. 
Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. 

 

ZAKRES KONSULTACJI

W swojej pracy łączy różne nurty psychoterapii, dostosowując je do potrzeb konkretnej osoby. Najbliższe jest jej podejście humanistyczno-egzystencjalne, przede wszystkim terapia Gestalt oraz psychoterapia doświadczeniowa Leslie Greenberga. Nieustannie poszerza swoją wiedzę o człowieku z zakresu psychoterapii oraz psychologii dziecka i rodziny, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, a także treningach własnych.

Pomaga osobom:
    •  osobom przeżywającym trudności w życiu osobistym oraz zawodowym,
    •  osobom mającym kłopoty w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi,
    •  osobom, które cierpią z powodu przeżywanego lęku, smutku, zagubienia,
    •  osobom, które chciałyby lepiej zrozumieć siebie, odbudować poczucie własnej wartości.

Klaudia Markowska

Klaudia Markowska

Psycholog, psychoterapeuta
 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (specjalizacja: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii), certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPB nr 325), obecnie w trakcie szkolenia w psychodramie Moreno. 
Ukończyła szereg szkoleń z zakresu terapii i pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi (m.in. Terapii Schematu, EMDR, interwencji kryzysowej) oraz poświęconych tematyce dogoterapii. 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych, w poradni zdrowia psychicznego, pracowni psychologicznej oraz jako terapeutka i dogoterapeutka w organizacjach pozarządowych. Pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim.


ZAKRES KONSULTACJI

Prowadzi psychoterapię z osobami dorosłymi z doświadczeniem psychozy, stanów lękowych i depresyjnych oraz osobami z zaburzeniami osobowości.
Jest pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów PTP.

Agnieszka Laskowska

Agnieszka Laskowska

Psycholog, psychotraumatolog
 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - specjalizacja kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii oraz psychosomatyki i somatopsychologi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada certyfikat rekomendowanego terapeuty EMDR ( pierwszego i drugiego stopnia). Jest w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczej i Behawioralniej. 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz w prywatnej praktyce.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.


ZAKRES KONSULTACJI

Prowadzi przede wszystkim terapię osób, które doświadczyły traumy w życiu dorosłym (na skutek np. przemocy, molestowania, wypadku, nagłej śmierci bliskiej osoby) lub w okresie dzieciństwa (tzw. trauma rozwojowa). Pomaga również osobom z zaburzeniami lękowymi i pod postacią somatyczną. 
Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.