Grupa terapeutyczna metodą psychodramy

Psychoterapia grupowa prowadzona metodą psychodramy

"Psychodramę można nazwać metodą, która zgłębia prawdę duszy poprzez działanie".
Jacob Levy Moreno (twórca psychodramy)

Czym jest psychoterapia grupowa:

Wiele problemów skłaniających osoby do poszukiwania pomocy psychologicznej ma charakter interpersonalny i wiąże się z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji z innymi. Osoby te często odbierają swoje problemy jako wyjątkowe i myślą, że znaleźli się w potrzasku, z którego nie ma wyjścia. Pojawia się poczucie całkowitej bezradności wobec trudności współżycia z kochanymi/ innymi osobami. Dla tych osób grupa jest naturalnym laboratorium, ponieważ daje poczucie, że nie są sami, że mogą mieć nadzieję na zbudowanie lepszego życia. Poza tym grupa daje poczucie współuczestnictwa w społeczności, gdzie największe korzyści związane są z relacjami z innymi uczestnikami grupy.

Czym jest psychodrama:

Jest metodą pracy psychoterapeutycznej oraz wspierającą rozwój osobisty, sformułowaną przez Jacoba Levy Moreno i rozwijaną następnie przez kolejne pokolenia psychodramatystów. Co szczególnie istotne, zasadnicze znaczenie ma w niej działanie, a nie tylko mówienie. Służy ona wspieraniu sił samoleczenia. W psychodramie prawdy wewnętrzne (przeżycia, trudności, wewnętrzne konflikty, problemy) pokazuje się w postaci scenki, na której "tu i teraz" odgrywane są wspomnienia konkretnych zdarzeń, osobiste dramaty, marzenia, a także scenariusze sytuacji, które mogą się wydarzyć. To, co ukazane jest na scenie zbliżone jest do realnych, życiowych sytuacji lub też reprezentuje uzewnętrznienie psychicznych stanów i procesów. Członkowie grupy odgrywają powoływane przez protagonistę role postaci i/lub uczuć, które są dla niego znaczące. Działanie na scenie pomaga w kształtowaniu własnego życia w sposób bardziej adekwatny, autentyczny, zdrowszy lub pozbawiony objawów.

Dla kogo:

Grupa przeznaczona jest dla osób, które:

  • mają trudność, aby stworzyć i utrzymać satysfakcjonujące związki z ludźmi,
  • doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia,
  • mają trudności w rozpoznawaniu, wyrażaniu, przeżywaniu i przyjmowaniu uczuć
  • są impulsywne i łatwo popadają w konflikty,
  • mają trudność lub nie potrafią radzić sobie ze stresem i napięciem,
  • mają zaburzoną samoocenę,
  • mają problemy z uzyskaniem zadowolenia z siebie i satysfakcji z własnego życia.

Liczba osób w grupie:

8-12 uczestników

Kiedy:

Spotkania odbywają się w czwartki w godzinach od 18.00 do 21.00.

Koszt:

560 zł za miesiąc (4 spotkania w miesiącu).

Miejsce:

ul. Jasna 1 w Warszawie.

Prowadzące:

Klaudia Markowska i Barbara Truszkowska.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie proszone są o kontakt z Centrum Terapii Strefa Zmian pod nr tel. 693 407 003.

Konsultacja wstępna przed kwalifikacją do grupy:

Liczba konsultacji wynosi od 1 do 3 spotkań. Koszt każdej konsultacji wynosi 150 zł.

Czas trwania terapii:

Grupa ma charakter półotwarty co oznacza, że nie ma odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia. Czas trwania terapii w tej grupie dostosowany jest do potrzeb każdej z osób, nie powinien jednak być krótszy niż pół roku. Gdy zwalnia się miejsce, do grupy dołącza nowa osoba.

Uwagi końcowe:

Ponieważ często zadawanym pytaniem jest, czy aby uczestniczyć w grupie, należy posiadać umiejętności aktorskie, chcemy przekazać, że każdy z nas odnajdzie się w roli "aktora" psychodramy.

Informacje o prowadzących:

Klaudia Markowska jestem psychologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat PTTPB nr 325), certyfikowaną asystentką psychodramy.
Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu psychoterapii (m.in. Terapii Schematu, psychoterapii osób, które doświadczyły nadużycia, interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, EMDR, psychoterapii osób z doświadczeniem psychozy) a także poświęconych tematyce dogoterapii.
Doświadczenie zdobywałam pracując oraz stażując na oddziałach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego oraz jako terapeutka i dogoterapeutka w organizacjach pozarządowych. Pracuję m.in. w Zespole Leczenia Środowiskowego przy Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim.
Jestem pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów.

Barbara Truszkowska jestem pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 749) i psychoterapeutką pracującą w nurcie integracyjnym (certyfikat Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 758). Ukończyłam także I stopień psychodramy. Obecnie w centrum mojego zainteresowania znalazła się psychoanaliza w podejściu Melanie Klein. Ukończyłam roczne szkolenie Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej - Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Uczestniczę w zajęciach i szkoleniach otwartych organizowanych przez Instytut. Pracuje pod stałą superwizją superwizora psychoanalitycznego.
Doświadczenie zdobywałam stażując w akredytowanych przez PARPĘ ośrodkach leczenia uzależnień, a następnie pracowałam w Poradniach Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia oraz w środkach leczenia uzależnień stacjonarnych i ambulatoryjnych. Natomiast doświadczenie w zakresie psychoterapii zdobywałam w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a następnie w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w gabinetach prywatnych.